rezanie

TECHNOL s.r.o. Kukučínova 732/48, 972 12 Nedožery - Brezany, okres Prievidza, tel: 046.519.9521, fax: 046.519.9522, gsm: 0903.805.915


aktualizované 08.04.2007 | Copyright © TECHNOL 1997-2007
OBJEDNÁVKY
VÝROBKY
TECHNOL
CENNÍK
EMAIL

T v a r o v é   r e z a n i e   m a t e r i á l o v

T e c h n i c k é   ú d a j e

Z o z n a m   m a t e r i á l o v

DELENIE MATERIÁLOV
GRAVÍROVANIE

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezanie